• • •     W E E T J E S   -   I N F O R M A T I E     • • •


• • • woensdag   19   J U N I   2019   • • •
• • • Uitreiking van Moeierboompjes • • •

foto

 
Etten-Leur is vier nieuwe dragers van
een zilveren Moeierboomspeldje rijker:
 
Ben van den Maagdenberg, Piet Koevoets,
Jeanne van Rooden en Corrie van Gool
.
 
De onderscheiding bestaat sinds 2015 en wordt rondom
de langste dag uitgereikt aan mensen die iets bijzonders
voor Etten-Leur betekenen of betekend hebben.
Helaas kon door het slechte weer de uitreiking onder
de Moeierboom niet doorgaan. Dat gebeurde binnen
in Café de Klomp door initiatiefnemer Jac van Dongen.
De gedecoreerden onthulden daarna het bord aan de gevel
van Café de Klomp met hun namen erbij. Hartelijk gefeliciteerd!
 
Naar Filmpje van dit gebeuren, by:   " "

• • • Zondag   18   November   2018   • • •
• • • Boekpresentatie Frans Vogels • • •

foto

Op het podium in Café de Klomp waar normaal een Rock'n'Roll of Bluesband staat opgesteld, stond zondagmiddag een brede stoel, een microfoon en een gitaar.
Voor een goed gevuld Café presenteerde Frans Vogels
zijn nieuwste bundel met gedichten en korte verhalen:
"Wat ik nog zeggen wou."

Enkele van de gedichten waren op verzoek van de
familie fantastisch op muziek gezet door Deborah Jacobs.
[bassiste, gitariste en tekstschrijfster]

Kees van Meel, stadsdichter van Breda,
was ook voor de middag uitgenodigd
en droeg op verzoek ook een van zijn gedichten voor.
 
Naar de Foto's van dit gebeuren   by: "Lex Froeling"

• • • donderdag   21   J U N I   2018   • • •
• • • Uitreiking van Moeierboompjes • • •

foto

 
De tweede keer dat de Moeierboom
enkele genomineerden toesprak en vervolgens
het Zilveren Moeierboomspeldje liet opspelden.
 
Dit jaar waren de gelukkigen:
Bert van Bezouw,
Isabella Borghous en Toos Sterrenberg
 
Naar de Foto's van dit gebeuren, by:   "Lex Froeling"

• • • vrijdag   16   F E B R U A R I   2018   • • •
Gevelbord Dragers Moeierboomspeld onthuld

foto

( Etten-Leurse BODE - 21 februari 2018 )
DOOR FRANS VAN DER BOM
 
Sinds 2015 kent Etten-Leur een bijzondere onderscheiding,
die jaarlijks op 21 juni onder de monumentale Moeierboom uitgereikt wordt aan mensen die iets bijzonders voor de gemeente betekend hebben.
Vrijdag werd aan de gevel van Café de Klomp een bord onthuld met daarop de namen van de dragers van de zilveren en gouden Moeiwerboomspeld tot nu toe.
 
De zilveren Moeierboomspeld is een onderscheiding die voor het eerst in 2015 uitgereikt werd aan Lauran Mol.
Het idee hiervoor was afkomstig van waard Jac van Dongen van De Klomp. Toen Lauran Mol in 2015 met pensioen ging bij de Etten-Leurse Bode, vond Van Dongen dat dit niet zomaar ongemerkt voorbij mocht gaan. Vanwege de verbinding die Mol met de Etten-Leurse ondernemers had, vond de kastelein het een sociale plicht om dit op een bijzondere manier te gedenken.
 
Structureel
Lauran Mol vond het zelf teveel eer om alleen de zilveren Moeierboom speld te mogen dragen. Als een van de motoren achter de Stichting Etten-Leur Promotie (STEP) nam hij contact op met Jac van Dongen met het idee om meer structurele inhoud aan de Moeierboomspeld te geven. Ieder jaar op 21 juni, het begin van de zomer, wordt onder de Moeierboom aan de genomineerden deze plaatselijke onderscheiding uitgereikt.
 
Procedure
Iedereen in Etten-Leur die iemand kent, waarvan hij/zij denkt dat die in aanmerking moet komen voor een zilveren Moeierboomspeld, kan deze persoon voordragen bij het organiserend comité, te weten STEP in samenwerking
met Jac van Dongen.
Het enige wat gedaan dient te worden is een met redenen omklede voordracht, vóór 3o april schriftelijk in te dienen ofwel bij
Café De Klomp aan de Oude Bredaseweg 4 ofwel bij
Lauran Mol op de Markt 64. Een onafhankelijke jury,
los van STEP, gaat de genomineerden vaststellen.
 
Dragers
Nadat Lauran Mol in 2015 als eerste met de Moeierboomspeld geëerd werd, volgden er ieder jaar mensen die bijzondere verdiensten voor de Etten-Leurse gemeenschap verricht hebben.
In 2016 waren dat Jos de Zwart vanwege zijn vele muzikale kwaliteiten voor Etten-Leur en Wim van Brink voor zijn vele sociale verrichtingen voor onder andere de Stichting Jeugdland en de Ouderenbond. In 2017 viel de eer de volgende personen ten deel: Wout Ellerkamp voor zijn verdiensten voor Stichting Jeugdland; Carien van Peer voor haar inzet als mantelzorger van haar buurvrouw en voor haar inzet voor buurtvereniging Bankenstraat; Sandra Wijkhuisen vanwege haar inzet voor de Stichting Yellow Roses, Foundation, die verwendagen voor vrouwen met een levensbedreigende ziekte organiseert, en Jos Martens vanwege zijn betekenis voor de sport, het onderwijs, de stedenband en de heemkundekring. Een bijzondere onderscheiding, de gouden Moeierboomspeld, werd in 2017, als eerbetoon uitgereikt aan Jac van Dongen zelf, onder andere voor zijn vele werk voor het smartlappenfestival en het MaMi spektakel.

• • • woensdag   21   J U N I   2017   • • •
• • • Uitreiking van Moeierboompjes • • •

foto

(door:   STEP - Stichting Etten-Leur Promotie)
 
Drie bekende Etten-Leurenaren kregen eerdere jaren
de speld voor hun verdiensten:
Lauran Mol - Jos de Zwart en Wim van de Brink.
 
Deze woensdag lichtte de sprekende Moeierboom een tipje
van de sluier op, over alle verhalen en gebeurtenissen
die hij de afgelopen 342 jaar had gehoord en meegemaakt
en kondigde de vier genomineerden aan.
De boom benadrukte telkens met een persoonlijke boodschap hun inzet voor de Etten-Leurse gemeenschap.
Inspirator Jac van Dongen speldde het eervolle kleinnood op bij:
Wouter Ellerkamp-Carien van Peer-Sandra Wijkhuisen-
Jos Martens.

 
Buitengewoon verrast was Jac van Dongen zelf toen de boom zijn
verdiensten voor de gemeenschap begon op te noemen:
o.a. MAMI - Nieuwjaarsduik - Smartlappen Festival - INDA Project.
Oud-Huisarts Thom Enneking speldde het enige gouden Moeierboompje op: "Je hebt een fantastische kroeg neergezet
en je bent een geweldige persoonlijkheid. Jouw levensmotto:
"Rijkdom zit niet in geld, maar in geluk" vind ik geweldig".
 
FOTO NICO KORSTEN - Etten-Leurse Bode
Klik op foto voor een grotere

foto

• • • woensdag   21   J U N I   2017   • • •
• • • 35 jaar - 8960 werkdagen - 89.400 uren • • •

foto

 
Vandaag mag ik in mijn mooie Café zijn
met dank aan allen gasten, personeel en muzikanten,
die van deze 35 jaar een groot feest maakten.
 
Nooit had ik ooit kunnen vermoeden, dat toen ik op
maandag 21 juni 1982 begon, het zo lang mocht duren.
 
a.s. Zaterdag 24 juni
wordt het grote feest gevierd
in   S T U D I O   7 6
met zes ETTEN-LEURSE Top Artiesten.
 
Aanvang 19u30
 
Kaarten verkrijgbaar bij:
Café de Klomp - Primera en VVV
opbrengst entree is
voor het gezamenlijke India Project.
 
3 comsumpties gratis ivm het jubileum
 
tot dan, groet uw Waard,   jac van dongen & crew

35   JAAR   CAFÉ

• woensdag 21 juni 2017 •
• Viering : zaterdag 24 juni 2017 in Studio 76 •

foto

 
Jubileum 35 jaar Klomp.
Gestart 21 juni 1982. De foto is van de openingsdag,
ik was toen 26 jaar en mocht het Café over nemen
van Cees en Marijke van de Logt.
Het was toen ook mijn Stamcafé waar ik mijn vrienden opzocht.
Nooit had ik kunnen bedenken dat dit zo lang zou duren.
 
Klik op foto voor grotere

35   JAAR   CAFÉ

• woensdag 21 juni 2017 •
• Viering : zaterdag 24 juni 2017 in Studio 76 •

foto

 
35 jaar De Klomp met Jac van Dongen.
 
De uitnodiging voor receptie tgv heropening 35 jaar geleden.
Piet Evers
 
Klik op foto voor grotere

35   JAAR   CAFÉ

• woensdag 21 juni 2017 •
• Viering : zaterdag 24 juni 2017 in Studio 76 •

foto

 
Mooie foto van de Klompkus uit 1982, net voor ik De Klomp overnam, helaas al twee vrienden van overleden, Gerard Voeten en Herman Huibrechts, vanuit deze basis ontstonden diverse optredens en deelnames aan de de Zing Avonden van de Nobelaer
 
Klik op foto voor grotere


plaatje plaatje plaatje plaatje • • per   26   M E I   2016 • •
R O O K   V E R B O D   B I N N E N

“ Wij zijn genoodzaakt het rookverbod uit te gaan voeren
vanwege de boete regen die ons is overkomen. ”

• • • Actie tegen het rookverbod • • •


• • • R. I. P.   A R M A N D • • •
• • • Herman (Manus) van Loenhout • • •
• • • 1 9 4 6   -   2 0 1 5 • • •

Donderdag 19 november 2015

foto

 
Afscheid Armand donderdag 26 november in Effenaar:
 
voor Tekst en Foto's van het Afscheid         naar... V.O.C.
 
(Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod)


1/3   EEUW   WAARD

• woensdag 21 oktober 2015 •

foto

 
VANDAAG, 21 OKTOBER 2015, MAG IK U MELDEN
DAT IK PRECIES ÉÉN-DERDE EEUW
WAARD VAN DE KLOMP MAG ZIJN ...
 
MIJN EERSTE WERK DAG WAS
MAANDAG 21 JUNI 1982
 
IK NAM TOEN "DE KLOMP" OVER
VAN MARIJKE EN KEES VAN DE LOGT
 
MIJN EERSTE DAG OMZET WAS 90 GULDEN
 
21 OKTOBER 2015 IS HET PRECIES
33 JAAR EN 4 MAANDEN GELEDEN
OFTEWEL   ÉÉN-DERDE   EEUW


1 9 7 5
Opening "Café Bar 't Klompke"

• augustus 1975 •

foto foto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Etten-Leur op Klompen" is het Stijloren Carnavals motto uit 1975.
Hier ontleent Café de Klomp zijn naam aan.
 
Mijn voorganger Kees van der Logt zat toen in de Raad van 11
en opende in augustus 1975 een Café : "Café Bar 't Klompke",
historie met dank aan de stichters Kees en Marijke van der Logt.
 
Per toeval gevonden deze medaille.   JAC.
Uitnodiging voor Opening van Marijke van der Logt.


2 0 1 2
30 JAAR   C A F É   D E   K L O M P
• 21 juni 1982 • • • 21 juni 2012 •

foto

ontwerp:   "Niels Mathot Vormgeving"

“de   K L O M P”
H E T   C A F É
Toen en Nu

De geschiedenis van 30 jaar KLOMP in woord en beeld
 
het boekje is Te Koop - € 10,=   aan de Bar


Terug naar begin