Café de Klomp INDIA PROJECT

• • • Wie zijn wij • • •

De oprichters van het "Café de Klomp India Project" zijn Anand Pidiha en Jac van Dongen.
Indiër Anand Pidiha is een maatschappelijk werker/leraar Engels die zich het lot van de
bewoners van Rewa aantrekt. Rewa [zie wikipedia] is een ketting van kleine dorpjes
met zo'n 4000 inwoners. Nederlander Jac van Dongen, Waard van Café de Klomp in Etten-Leur, kreeg in 1990 vanuit z'n binnenste de onverklaarbare drang om naar India te gaan.
 
De reis kwam pas in oktober 2003. Samen met Niels Mathot werd de eerste reis naar India
een trip met een toeristisch karakter. Lot. Bij toeval was er een overnachting in een schooltje in het plaatsje Rewa. Jac en Niels leerden daar -alweer toevallig- Anand Pidiha kennen.
 
Na de eerste reis naar India door Jac van Dongen en Niels Mathot ontstond in De Klomp spontaan
het idee de mensen daar te gaan helpen. Pieter Jos Bartels pakte dat op onder het motto:
"Als je bier drinkt kun je ook een Euro in de pot doen".
Na de Nieuwjaarsduik wordt er in De Klomp vanaf 2004 jaarlijks een veiling gehouden.
De eerste veiling op 1 januari 2004 bracht € 7000 euro op;
geld dat in mei 2004 door enkele betrokkenen, op eigen kosten, naar India werd gebracht
zodat tevens aanschouwd kon worden hoe het geld besteed wordt.
 
Ludieke acties zoals het behoud van de klok van het Café worden niet geschuwd.
Jac van Dongen: "De klok ter waarde van € 15,= bracht het eerste jaar bij de Nieuwjaarsveiling
€ 800,= op. In 2007 € 3500,=. Dat geld komt uit meerdere portemonnees.
Het India project ontving uit Etten-Leur giften van onder andere de KSE (Derdewerelddag),
de Junior Kamer Etten-Leur en het bedrijf Smart Sign. In Nederland worden ingezamelde fondsen ondergebracht bij J.J. Spirit ( J.J. staat voor Jacobus Johannes), die het geld ter beschikking stelt aan "Café de Klomp India Project" onder leiding van Anand Pidiha.
 
Etten-Leurenaren die gezien hebben hoe het geld besteed wordt en welke tevredenheid
en geluk dat in Rewa brengt, zijn bv: Jac Wouters, Hans Wijnen, Bram Peeters,
Wim van den Brink en Rachelie Wagenaar.
Zij hebben met eigen ogen gezien dat er niets aan de strijkstok blijft hangen.
Onlangs gingen Aniet Dirven en Ellis Snel met de Etten-Leurse 'Gandhi van Nederland',
zoals Jac van Dongen in Rewa genoemd wordt, mee naar India. Zij filmden het bezoek en zagen hoe iemand met suikerziekte met relatief weinig geld ten minste voor een jaar geholpen kon worden.
Samen bracht het drietal € 8000,= naar Rewa. Zij hielpen met dekens en schoolspullen uitdelen.
Ze zagen en filmden ook gelukkige mensen.
 
Ellis Snel: "Soms komen mensen in India in een neerwaartse spiraal terecht als ze ziek worden.
Als gevolg van het eenzijdige voedsel dat ze eten. Natuurlijk is in India wel alles te koop.
Maar niet voor arme mensen. Geen werk, geen inkomsten.
Daar kan met geld uit Nederland wat aan gedaan worden. Anand Pidiha weet dat als de beste.
Hij kent de mensen daar. Hij weet goed om te gaan met het Nederlandse geld.
Er komt echte hulp uit onze giften. Het brengt een beetje geluk en een beetje toekomst
bij de bevolking in Rewa."
 
Aniet Dirven vindt de reis naar India de mooiste die ze ooit gemaakt heeft:
"Dit blijft altijd in mijn herinnering. Ik heb veel ellende gezien, maar ook de liefde en de dankbaarheid van de mensen daar gevoeld. Ik heb geconstateerd dat hulp nodig is. Het zijn arme mensen daar.
Maar rijk in dat opzicht dat ze al met heel weinig tevreden en erg dankbaar zijn.
Als je na achttien dagen India in Etten-Leur terugkomt en ziet wat wij hier aan spullen kopen.
Als je ziet hoe gemakkelijk wij onze winkelwagens met Kerstmis volladen,
dan kun je je afvragen of dat het echte geluk is."
 
Bij Jac van Dongen (076-502 11 34) is elke gift
en elk idee voor financiële ondersteuning voor het project welkom.
In 2007 maakte Racheli Wagenaar en Wim van den Brink de reis mee naar Rewa, India.
 
 
Terug...   naar:   "Welkom"