Café de Klomp INDIA PROJECT

• • • Ons Werk • • •

Hieronder zie je wat foto’s en momentopnames van de aanbouw van het ziekenhuis.
 
Dit is mogelijk gemaakt door jullie!
Elke cent die is binnengekomen, hebben we opgespaard en in fases naar India kunnen sturen.
En zo is het ziekenhuis ook in fases gebouwd.
 
Begonnen met de fundering in 2008.
De volgende fase was de fundering opvullen en dichtstorten.
Hierna werden de muren gemetseld en kreeg het ziekenhuis langzaam gestalte.
Fase 4 waren de kozijnen, de deuren elektriciteit en water toe- en afvoer
en het hekwerk om het ziekenhuis veilig af te kunnen sluiten.
Fase 5 was het stucwerk en verf werk.
Met deze fase is de bouw van het ziekhuis afgerond….
 
Maar we zijn er nog niet!
Het geraamte staat er, maar nu de invulling nog.
In de ontvangsthal kunnen de patiënten zich melden bij de receptie.
Vervolgens komen ze in de behandel kamer terecht van de behandelend arts die luistert naar
de klachten en vervolgens de eerste onderzoeken uitvoert. Bij de eenvoudige klachten worden er eventueel medicijnen voorgeschreven, maar waar nader onderzoek nodig is, is er een laboratorium ingericht om zo goed mogelijk bloedonderzoek te kunnen doen en ziektes te kunnen onderscheppen
en zo gerichte behandeling en medicijnen te kunnen geven.
Er is een Röntgenapparaat aangeschaft en een kamer speciaal ingericht om nog nauwkeuriger
onderzoek te kunnen doen naar breuken of kwalen die met het blote oog niet te zien zijn.
Er is een operatie kamer ingericht waar dit jaar al de eerste operatie is uitgevoerd.
Ook is er een zaal ingericht waar mensen in bedden aan het infuus gelegd kunnen worden
en voor langere tijd behandeld en in de gaten gehouden worden tijdens het ziekte proces.
 
Dus de eerste basis is gelegd en het ziekenhuis draait, maar wat op dit moment erg belangrijk is
voor het ziekenhuis, om een stevige basis voor de toekomst weg te zetten
en ernaar toe te werken dat het ziekenhuis zelf bedruipend wordt.
Dus hoe verder we de medische disciplines uit kunnen breiden, nog meer verschillende apparaten en machines aan kunnen schaffen, hoe meer zorg en behandelingen we kunnen geven
en hoe meer mensen we kunnen helpen, hoe zelfbedruipender het ziekenhuis uiteindelijk wordt.
 
Waar we nu voor aan het sparen zijn is voor de aanschaf van een ambulance, de aanschaf van meubelen om nog meer kamers in te kunnen richten en de onderzoekskamers verder uit te kunnen breiden.
Ook willen we het onderzoekslaboratorium verder uitbreiden met nog meer verschillende aperaturen
om nog meer en uitgebreider onderzoek te kunnen doen. Ook zijn er nog kamers die ingericht moeten worden voor de patiënten die langere tijd verzorgt moeten worden.
 
En in de toekomst is er zelfs nog de mogelijkheid tot verdere uitbreiding van het ziekenhuis,
het gebouw is zo gebouwd dat er nog een verdieping boven op kan.
 
De film "J J Spirit: Een film over India Project" gaat over dit project
en is gemaakt door Ellis Snel en Aniet Dirven die Rewa bezocht hebben.
Dennis Kock heeft de film gemonteerd.
 
Naar de film       of       Terug...   naar:   "Welkom"
 
[ de volgorde van de foto's kan niet chronologisch zijn ]
foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto   foto    
Medische Poliklinieken [eerdere informatie]
 
Het "Café de Klomp India Project" bouwde van 2004 tot 2008, 9 medische poli's voor 4000 arme mensen in Rewa. [ Wikipedia ]
 
De poli's organiseerde 10 kleding distributie programma's voor 3000 dorpelingen en 5 maatschappelijk bewustzijn programma's met 2000 kinderen en vrouwen in Rewa. Ook werden in 2007 handwerk programma's voor 120 vrouwen georganiseerd in het J.J. Huis. Al deze programma's hebben betrekking op 25 dorpen. Het team van J.J. Spirit heeft 100 mensen.
 
De school zorgt voor onderwijs voor 500 kinderen.
In 2005 en 2006 werd er uit veiligheid geen bezoek gebracht aan India.
Op 7 januari 2007 openden Rachelie Wagenaar en Wim van den Brink namens De Klomp-bezoekers/schenkers het schooltje in Rewa.
Met een totale inzameling van 28.000 euro werd een school met vijf lokalen, wc's en een keuken gebouwd. De school werd er ingericht en de kinderen kregen de nodige spulletjes.
 
De film "J J Spirit: Een film over India Project" gaat over dit project en is gemaakt door Ellis Snel en Aniet Dirven die Rewa bezocht hebben. Dennis Kock heeft de film gemonteerd.
Naar de film
 
 
foto   foto   foto   foto
 
 
Terug...   naar:   "Welkom"