Café de Klomp INDIA PROJECT

P E R S B E R I C H T   mei 2017
i.v.m. INDIA BEBEFIETCONCERT 24 juni 2017

Vanuit het niets

Oktober 2003, eerste bezoek aan India terecht gekomen in Rewa midden India.
We zagen daar erbarmelijke toestanden, maar we zagen vooral dat mensen hulp nodig hadden op het gebied van onderwijs en vooral medische hulp. Daar we zagen dat mensen die geen geld hadden ook niet geholpen werden. Vanaf 2004 hebben we de eerste missie volbracht door €7500 te brengen waar eerste hulp door kon verricht worden in de vorm van medische tenten kampen. In de periode van 2005 en 2006 werd een school gebouwd, toen nog met gedeeltelijke steun van de wilde ganzen. Daarna werd het een zelfstandig klomp/Etten-Leur project.
In een rondgang die ik maakte door de dorpen in het jaar 2007 ontdekte ik op medisch gebied erbarmelijke toestanden. Door hetgeen ik gezien had werd ik enorm gemotiveerd geld in te zamelen in Etten-Leur en omgeving om een nood ziekenhuis te vestigen. Het idee werd 1 grote olievlek en steun kwam in kleine en grote vormen van de plaatselijke bevolking. Ik benoem dit dan ook niet als een persoonlijk project, maar een groot gezamenlijk collectief vanuit Etten-Leur waar ik als persoon slechts de initiatiefnemer van ben. Dat is de kracht al die jaren geweest.
 
In de afgelopen 12 jaar werd ongeveer €90.000 bijeen gebracht door de mensen hier uit Etten-Leur zelf daardoor kon een ziekenhuis gerealiseerd worden. Nooit kunnen we iets alleen, maar heel veel met zijn allen. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk iets opgelost in een ander stuk van de wereld, bij mensen die het veel slechter hebben als wij en waar voorheen leven of dood op het spel stond… door deze acties hebben jullie de omstandigheden dusdanig verbeterd dat zorg mogelijk is waardoor de gezondheidstoestand van mensen uit 25 dorpen langzaam verbeterd. We hebben gezorgd de afgelopen jaren voor scholing, medische zorg, ambulance vervoer maar missen nog een aantal dingen en dat is vooral de zorg rond afschuwelijke infectieziekten en malaria die keer op keer de kop op steken. Door onze mensen daar wordt een plan op gezet waardoor zij preventief te werk kunnen gaan in de vorm van schoon drinkwater, ontsmetting van huizen, muggennetten, medicijnen en betere bloed testen en dus ook beter laboratorium onderzoek.  
Om dit financieel te ondersteunen hebben wij besloten op zaterdag 24 juni een 2e benefiet concert te organiseren ter gelijker tijd aanmerkend dat dan de klomp 35 jaar bestaat en iedereen dan om dit vieren 3 consumptiebonnen gratis krijgt. Echter het hoofddoel van deze avond is een samenzijn met muziek en op de achtergrond hulp biedend door de aanwezigen een kaartje te kopen en een feestelijk tintje vanwege het 35 jarig klomp bestaan.

Opsomming van alle goede dingen
die er met jullie hulp al zijn bereikt in alle jaren:

- 7 kleding distributie kampen, waar 4200 mensen kleding en dekens hebben gekregen
- 5 mega medische kampen, waar meer dan 3000 zieke arme mensen medische controle, behandeling en medicijnen hebben gekregen
- Al 10 jaar wordt er op nieuwjaarsdag Gratis eten uitgedeeld aan de arme mensen van 4 omliggende dorpen
- Inmiddels staan er al 2 scholen, 1 tegenover het ziekhuis waar 135 kinderen elke dag naar school kunnen en 1 nieuwere school die sinds 2015 in gebruik is 100 kilometer verder van het project in een arm mijn gebied waar 250 kinderen van mijnwerkers elke dag de juiste scholing krijgen voor een betere toekomst
- Al vanaf 2006 worden er bij het project ook bijeenkomsten georganiseerd waar elk jaar zo’n 2000 mensen aan deelnemen waar mensen geïnformeerd en bewust worden gemaakt op gezondheids gebied, godsdienst en over het deelnemen en de gelijkwaardigheid in de maatschappij
- Ook worden er elk jaar kleding, schoenen, tassen, boeken en andere schoolspullen aan zo’n 1000 kinderen gratis uitgedeeld
- Het stuk grond wat bij het ziekenhuis ligt, werd door de jaren heen geleend aan arme boeren om hier wat gewassen op te verbouwen om inkomsten voor hun gezin te kunnen regenereren

Betreft het ziekenhuis:
Het ziekenhuis beschikt inmiddels over:
- 6 vaste stafleden, dokters, verpleegsters en een pathologisch team en gespecialiseerde artsen vanuit de hoofdsteden die vrijwillig klaarstaan
- röntgenapparatuur
- apparatuur voor alle vormen van ademhalingsproblematiek
- ecg (elektrocardiogram) om hartfilmpjes te maken
- klein laboratorium om bloed testen uit te voeren
- een operatiekamer
- uitslaapkamer
- behandelruimte
- wachtruimte
- centrale open binnenplaats
- sinds kort is het ziekhuis ook voorzien van tandheelkundige voorzieningen
- 6 kamers voor patiënten die langere tijd onder medische toezicht moeten blijven
- en worden er meerdere keren per jaar speciale dagen georganiseerd waar een bepaald onderwerp aan bod komt met gespecialiseerde artsen (bv een oog-kamp waar mensen met verschillende oogproblemen onderzocht werden door oogartsen en hierdoor de juiste behandeling met medicijnen kregen of sommige zelf gratis geopereerd werden)
- een kleine apotheek waar de patiënten na onderzoek hun medicijnen op kunnen halen.
 
- Het ziekenhuis heeft een bereikbaarheid voor 25 omliggende dorpen
- het ziekenhuis is voorzien van een ambulance
- het ziekenhuis is voorzien van een extra generator om het hele ziekenhuis te voorzien van stroom in het geval van nood
- het ziekenhuis is voorzien van een eigen schone water voorziening.
 
Het hoofddoel van het ziekenhuis is om medische zorg voor iedereen mogelijk te maken, ook als mensen geen of weinig geld hebben voor goede zorg en medicijnen. Heel het project van 2003 tot nu is in fases verlopen en iedere keer als we weer genoeg geld hadden kon er weer het volgende gerealiseerd worden… met nu 2 scholen en een draaiend ziekenhuis. Na de bouw en de opening van het ziekenhuis in 2012 hebben we mondjesmaat de voorzieningen stap voor stap op en uit kunnen breiden en wat nu aan de beurt is het laboratorium. De mogelijkheden om bloed onderzoek te doen is er al wel, maar wat elk jaar terug blijft komen en vele slachtoffers maakt is malaria en infectieziekten. We willen daarom met de opbrengst van het benefietconcert het laboratorium verder uitrusten met gespecialiseerdere apparatuur voor tropische ziekten zoals malaria. En er is ook een preventie plan opgesteld waarbij de bevolking bewust gemaakt wordt van de gevaren van malaria en wat de mensen zelf kunnen doen om de kans op malaria te verkleinen. Voor het regenseizoen begint wil het team bij de mensen thuis dtt poeder verspreiden om muggen en larven tegen te gaan. Ook wil het team voor alle bewoners muggen netten beschikbaar stellen. En de kwetsbare groepen als kinderen en ouderen kunnen ingeent worden en worden tabletten beschikbaar gesteld. En als laatste wil het team in de maanden juni tot oktober (wat de hoogtijden van malaria zijn) elke maand een medisch kamp organiseren om zo tijdig malaria te kunnen bestrijden of te behandelen.

 
Naar de Facebook : Evenement Pagina
 

• • • In de Media • • •

"De ETTEN-LEURSE Bode (31-12-2008)"
foto  
In Rewa is Jac van Dongen 'Gandhi uit Nederland':
INDIA PROJECT ONTSTAAN UIT INNERLIJKE DRANG
ETTEN-LEUR -
Voor de mensen in het Indiase Rewa zamelt Jac van Dongen van café De Klomp in Etten-Leur sinds 2004 geld in om het leven voor hen iets aangenamer te maken. Mensen die niet leven in de illusie dat ze 'gelukkig' zijn als ze met Kerstmis en Nieuwjaar met volle tassen thuis komen en de koelkast bijna niet meer dicht kan. In Rewa is meer zorg om het meest eenvoudige voedsel. Dat is dag in dag uit hetzelfde. Etten-Leur helpt. Een beetje. Maar het mag iets meer zijn.
Door Huub Vervest.
 
In 1990 kreeg Jac van Dongen vanuit z'n binnenste de onverklaarbare drang om naar India te gaan. De reis kwam pas in oktober 2003. Samen met Niels Mathot werd de eerste reis naar India een trip met een toeristisch karakter. Lot Bij toeval was er een overnachting in een schooltje in het plaatsje Rewa. Jac en Niels leerden daar - alweer toevallig - Anand Pidiha kennen. Indiër Anand is een maatschappelijk werker/leraar Engels die zich het lot van de bewoners van Rewa aantrekt. Rewa is een ketting van kleine dorpjes met zo'n 4000 inwoners. Na deze ontmoeting ontstond een briefwisseling tussen Anand Pidiha en de Etten-Leurenaren Jac en Niels. Het resultaat daarvan was dat er snel een geldinzamelingsactie in De Klomp op gang kwam. Met dat geld is vijf jaar later een school gebouwd, zijn medische kampen ingericht en de fundering voor een ziekenhuis is klaar. Na het eerste bezoek in 2003 gaat er met enige regelmaat financiële hulp van Etten-Leur naar het Indiase Rewa. Geen toeristische trips, maar hulpreizen. VEILING Na de eerste reis naar India door Jac van Dongen en Niels Mathot ontstond in De Klomp spontaan het idee de mensen daar te gaan helpen. Pieter Jos Bartels pakte dat op onder het motto: als je bier drinkt kun je ook een euro in de pot doen. Na de gebruikelijke Nieuwjaarsduik wordt er in De Klomp vanaf 2004 jaarlijks een veiling gehouden. De eerste veiling op 1 januari 2004 bracht 7000 euro op; geld dat in mei 2004 door enkele betrokkenen, op eigen kosten, naar India werd gebracht zodat tevens aanschouwd kon worden hoe het geld besteed wordt. Ludieke acties zoals het behoud van de klok van het café worden niet geschuwd. Jac van Dongen: "De klok ter waarde van 15 euro bracht het eerste jaar bij de Nieuwjaarsveiling 800 euro op. In 2007 3500 euro. Dat geld komt uit meerdere portemonnees."
 
SCHOOL
In 2005 en 2006 werd er uit veiligheid geen bezoek gebracht aan India.
Op 7 januari 2007 openden Rachelie Wagenaar en Wim van den Brink namens De Klomp- bezoekers/schenkers het schooltje in Rewa. Met een totale inzameling van 28.000 euro werd een school met vijf lokalen, wc's en een keuken gebouwd. De school werd er ingericht en de kinderen kregen de nodige spulletjes. Het India project ontving uit Etten-Leur giften van onder andere de KSE (Derdewerelddag), de Junior Kamer Etten-Leur en het bedrijf Smart Sign. Geen twijfel In Nederland worden ingezamelde fondsen ondergebracht bij J.J. Spirit ( J.J. staat voor Jacobus Johannes), die het geld ter beschikking stelt aan Holy World Foundation onder leiding van Anand Pidiha.
 
Er is geen enkele twijfel over het juist besteden van het geld dat wij schenken.
Anand weet tot op de laatste cent nauwkeurig waar het geld naar toe gaat. Alles staat op papier. Etten-Leurenaren die gezien hebben hoe het geld besteed wordt en welke tevredenheid en geluk dat in Rewa brengt, zijn bijvoorbeeld Jac Wouters, Hans Wijnen, Bram Peeters, Wim van den Brink en Rachelie Wagenaar. Onlangs gingen Aniet Dirven en Ellis Snel met de Etten-Leurse 'Gandhi van Nederland', zoals Jac van Dongen in Rewa genoemd wordt, mee naar India. Zij filmden het bezoek en zagen hoe iemand met suikerziekte met relatief weinig geld ten minste voor een jaar geholpen kon worden. Samen bracht het drietal 8000 euro naar Rewa. Zij hielpen met dekens en schoolspullen uitdelen. Ze zagen en filmden ook gelukkige mensen. Ellis Snel: Soms komen mensen in India in een neerwaartse spiraal terecht als ze ziek worden. Als gevolg van het eenzijdige voedsel dat ze eten. Natuurlijk is in India wel alles te koop. Maar niet voor arme mensen. Geen werk, geen inkomsten. Daar kan met geld uit Nederland wat aan gedaan worden. Anand Pidiha weet dat als de beste. Hij kent de mensen daar. Hij weet goed om te gaan met het Nederlandse geld. Er komt echte hulp uit onze giften. Het brengt een beetje geluk en een beetje toekomst bij de bevolking in Rewa. Aniet Dirven vindt de reis naar India de mooiste die ze ooit gemaakt heeft: "Dit blijft altijd in mijn herinnering. Ik heb veel ellende gezien, maar ook de liefde en de dankbaarheid van de mensen daar gevoeld. Ik heb geconstateerd dat hulp nodig is. Het zijn arme mensen daar. Maar rijk in dat opzicht dat ze al met heel weinig tevreden en erg dankbaar zijn. Als je na achttien dagen India in Etten-Leur terugkomt en ziet wat wij hier aan spullen kopen. Als je ziet hoe gemakkelijk wij onze winkelwagens met Kerstmis volladen, dan kun je je afvragen of dat het echte geluk is."
 
Bij Jac van Dongen (076-502 11 34) is elke gift
en elk idee voor financiële ondersteuning voor het project welkom
"BN de STEM (29-12-2008)" foto   "BN de STEM (20-12-2008)" foto   "BN de STEM (07-07-2008)" foto   "De ETTEN-LEURSE Bode (2007)" foto   "De ETTEN-LEURSE Bode (2007)"
foto  
 
Terug...   naar:   "Welkom"